2
124
1

* Vị trí tuyển dụng: Kế toán - Số lượng: 2 người - Khu vực: Khu vực phía Bắc - Hình thức làm việc: Toàn thời gian - Thời gian phỏng vấn: Từ 1/7/2017 – 15/7/2017 tại văn phòng công ty sơn Timelex