2
124
1

Vị trí tuyển dụng: Công nhân tại nhà máy - Số lượng: 50 người - Khu vực: Khu vực phía Bắc - Hình thức làm việc: Toàn thời gian - Thời gian phỏng vấn: từ 1/7/2017 – 30/7/2017 tại văn phòng công ty sơn Timelex